Stickers Smileys
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 8th Ấn bản Anh – Việt HB
  • Share Facebook
  • Share Twitter
  • Share GooglePlus
  • Share Blogger
  • Send to a Buddy
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 8th Ấn bản Anh – Việt HB by DTP Edu
a:2:{s:8:"username";s:13:"quanghuyhuynh";s:4:"name";s:19:"Huynh DinhQuang Huy";}: quanghuyhuynh
Category: Education
Edition Date: 02/28/2015
Time left: Unlimited
ISBN: 9786041055
Quantity: 20
Shipping by: By Buyer
Decription: OALD phiên bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật:
+  Từ điển với dung lượng đồ sộ gồm 184,500 từ, cụm từ được giải thích một cách dễ hiểu, chính xác, trong đó có 1.000 từ và nghĩa mới.
+ Oxford 3000 Plus với 3000 đầu mục các từ và nghĩa thông dụng nhất giúp người học phát triển vốn từ nhanh chóng.
+ Oxford Writing Tutor hướng dẫn người học cách viết nhiều thể loại văn bản trong tiếng Anh; đồng thời cũng hướng dẫn người học cách phát triển ý tưởng cho bài viết của mình.
+ Topic Collocations, Synonym Note và Laguage Bank giúp người học chọn và sử dụng đúng, đa dạng các từ, cụm từ và các câu trong Anh ngữ
 
About author:
Price: $30.00 (20 left)
 
x
Feedback

Please let us know what you think, any kind of feedback is highly appreciated.

Suggestion A Bug Question Compliment Inadequate Content

Formats accepted: jpg, png, bmp, mp4, m4v, avi, f4v, WebM, FLV. Maximum file size: 100MB

 
back to top